Rozhovor s hlavním ekonomem DRFG nad aktuálním stavem české ekonomiky

Současná ekonomická situace je velmi komplikovaná. Co ji vlastně charakterizuje a jaká existuje cesta z krize?

Hlavní ekonom DRFG Davida Rusňáka hodnotí českou ekonomiku

Stávající ekonomická situace nedělá vrásky jen ekonomům. Dopadá velmi intenzivně také na běžné občany. Hlavní ekonom skupiny DRFG Davida Rusňáka Martin Slaný vysvětluje, proč tomu tak je. Nejvíce markantním znakem je podle něj makroekonomická nerovnováha, která se manifestuje vysokou inflací.

Jak dále hodnotí klíčový muž investiční skupiny DRFG, situaci nelze podceňovat. Ekonomika se nachází ve stavu nerovnováhy. Tu podle Slaného vyvolala řada činitelů: Jednak je to prohlubující se dvojí deficit, a to veřejných financí i běžného účtu platební bilance. Stejně tak na trhu práce mzdy „utekly“ produktivitě a ceny nemovitostí příjmům. Kromě toho lze zřetelně pozorovat nerovnováhu mezi agregátní poptávkou a nabídkou.

Stávající stav tak má celou řadu příčin. Což vede k tomu, že jedno jediné opatření jej nevyřeší. Situaci je potřeba vnímat komplexně.

Stěžejní je podle ekonoma DRFG Davida Rusňáka především to, jak na původní spouštěče vlastně stát reaguje. Právě nevhodné státní zásahy totiž v širším slova smyslu tyto problémy prohlubují. Zásadní chybou je podle názoru Martina Slaného hlavně to, že vláda má značnou výpůjční potřebu a jen relativně měkké rozpočtové omezení.

Jak se vyrovnat s krizí

Stejně tak poukazuje na fakt, že vláda dnes na trhu má možnost uplatnit v zásadě libovolné množství dluhopisů, neboť v bankovním systému je obrovský přebytek likvidity. Ten dluhopisy lehce absorbuje. Prakticky to znamená, že sahat ke zvýšení daní není nutné. Postačí se zadlužit. Schodky státního rozpočtu se staly akceptovatelným stavem.

Nejdůležitější je tak podle názoru experta především to, že by společně měly více kooperovat fiskální a měnová politika. Bez recese prakticky není možné inflaci zlikvidovat.

A co Martin Slaný radí v současné době běžným občanům? Stále jako perspektivní vnímá investování. Současně však doporučuje, že by se zájemci o investice měli podívat na celkové zhodnocení investice a chování aktiva v daném horizontu.

Autor: Michal Pecka

Publikováno: 30. 03. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Milena Dvořáková