Franchising: Kdo je franšízor a kdo franšízant? V čem spočívá tato dohoda?

Franchising se stává velice populární formou podnikání. Jedná se o dohodu mezi dvěma podnikatelskými subjekty: mezi franšízorem a franšízantem. Franšízor umožňuje franšízantovi podnikat pod svou značkou, poskytuje mu potřebné know-how a také technickou a obchodní podporu. Franšízant se zavazuje financovat si své podnikání sám.

Franšízor a jeho povinnosti

Franšízor je společnost, která má na trhu již zavedené jméno. Právě on uděluje franšízantovi povolení, aby toto jméno používal – poskytuje mu ochrannou známku i značku společnosti. A nejen to. Poskytuje mu také (na základě společně stanovených pravidel) také finanční, komerční a technickou pomoc. Franšízor zajišťuje dodržování pravidel a standardů značky, kterou vytvořil.

Franšízant a jeho povinnosti

Franšízant ale musí splnit určité podmínky, jinak by mu franšízor samozřejmě toto oprávnění (používat jeho značku) neposkytnul. Tak například hledají takové podnikatelské subjekty, které znají trh, na kterém chce franchízor působit. Zároveň musí být franšízant ochoten dodržovat převládající pravidla. Je zodpovědný zejména za:

  • Finanční závazky, které plynou s provozováním podniku.

  • Zachování kvality (na úrovní franšízora).

  • Vedení účetnictví podle pravidel franšízora.

  • Předkládání účetní závěrky k auditu.

Jak začít s franšízovým podnikáním?

Franšízant musí mít připravený určitý finanční obnos, který mu umožní zahájit podnikání. Dále pak musí být ochoten podrobit se některým požadavkům ze strany franšízora. Ten poskytuje svou značku a obchodní jméno, takže si rozhodně nepřeje, aby byla někým zničena. Produkty tedy musí dosahovat určité kvality, účetnictví musí být vedeno stanoveným způsobem apod. Na druhou stranu má franšízant snadnější vstup na trh, protože produkuje své produkty pod již zavedenou (a důvěryhodnou) značkou).