K čemu slouží hedge fondy

Hedgeové fondy představují specifický typ investičního fondu. Co je pro ně charakteristické a kdo do nich investuje a za jakých podmínek?

Jak fungují hedgeové fondy

Vůbec první hedge fund založil již v roce 1949 muž jménem Alfred W. Jones. Základním smyslem a podstatou fondu Alfreda W. Jonese bylo zajištění proti ztrátě.

V případě hedgeových fondů v dnešní podobě se jedná o formu alternativní investice, který využívá komplexní investiční techniky, čímž se liší od podílových fondů a ETF. V českém prostředí jsou nejbližší k hedge fondům tzv. speciální fondy kvalifikovaných investorů. Hedge fondy se rozdělují dle jejich obchodního stylu nebo investičního zaměření.

Jde o prostředek kolektivního investování, který umožňuje investovat do značně různorodých investičních nástrojů včetně akcií, dluhopisů, opcí, komodit, nástrojů peněžního trhu a jiných investičních cenných papírů.

Mohou tak flexibilně využívat různorodé strategie. Obchodovat tak kupříkladu lze na základě makroekonomických ukazatelů jako jsou úrokové míry nebo ekonomická politika jednotlivých zemí. Dále je též možné vyhledávání zajímavých akcií a hedgování proti tržním poklesům shortováním nadhodnocených akcií.

Kromě samotné strategie představuje důležitou osobu také správce fondu. Ten určuje jednotlivé strategie, musí proto být adekvátně zkušený. Navíc je na ziscích osobně finančně motivován. Většina těchto fondů operuje na bázi tzv. 2 a 20 manažerského kompenzačního poplatku což zaručuje fond manažerovi 2 % ze spravovaného majetku a 20 % z ročního zisku.


Jaké další specifické rysy nese hedge fond

Specifickým rysem hedgeového fondu je to, že téměř nepodléhá regulaci. Stěžejním cílem tohoto fondu je především získat nadprůměrný výnos. Představuje tak lákavou alternativu ke klasickým investičním fondům. V globálu ho můžeme označit za agresivnější, exkluzivnější, avšak také rizikovější.

Možnosti investování jsou v tomto případě prakticky neomezené. Z tohoto důvodu lze investování do hedgeových fondů doporučit primárně kvalifikovaným investorům, kteří disponují vyšším jměním a mají adekvátní zkušenosti s rizikovými strategiemi.

Zpravidla se jedná o pojišťovny, banky, nadace a jiné velké korporátní společnosti. Investice se mohou pohybovat v rozmezí 100 tisíc a 2 miliony dolarů.

Vstupní poplatek člena pak může dosahovat řádově stovek tisíc dolarů, a naopak stažení prostředků je omezeno na konkrétní časové úseky. Běžně tyto fondy disponují kapitálem ve výši řádově miliard dolarů. Proto se projevuje jejich vliv zvýšenou aktivitou na trzích s aktivy.

Publikováno: 17. 02. 2024

Kategorie: finance

Autor: Simona Jarošová