Výhody a nevýhody franšízového podnikání

Franšízové podnikání je obchodní model, který umožňuje jednotlivcům nebo firmám koupit licenci na provozování již existujícího podniku. Tento model se stal populárním po celém světě a přináší řadu výhod i nevýhod pro obě strany, tedy pro franšízory (ti, kteří poskytují licenci) a franšízanty (ti, kteří licenci kupují). V tomto článku se podíváme na několik klíčových výhod a nevýhod franšízového podnikání.

Výhody franšízového podnikání

Zavedená značka a osvědčený koncept: Jeden z největších benefitů franšízového podnikání je možnost provozovat podnik pod již existující a známou značkou. Tím se snižuje riziko neúspěchu a získává se důvěra zákazníků. Franšízant již odladil provozní postupy a koncept, který byl úspěšný v jiných lokalitách.

Podpora a trénink: Franšízory často poskytují podporu a trénink pro franšízanty. To může zahrnovat marketingovou pomoc, školení zaměstnanců, nákupní výhody a další formy podpory, což usnadňuje start nového podniku.

Společné marketingové aktivity: V rámci franšízové sítě může franšízor organizovat společné marketingové kampaně, což může být finančně efektivnější než individuální marketingové úsilí.

Přístup k inovacím a novým produktům: Franšízor může pravidelně inovovat a přidávat nové produkty nebo služby do svého konceptu, a franšízant má přístup k těmto vylepšením bez nutnosti vyvíjet vlastní novinky.

Nevýhody franšízového podnikání

Omezená svoboda provozování podniku: Franšízant musí striktně dodržovat provozní postupy a standardy stanovené franšízorem. To může omezovat kreativitu a flexibilitu při provozování podniku.

Riziko závislosti na franšízorovi: Pokud se franšízor rozhodne ukončit franšízový kontrakt nebo změnit podmínky, franšízant může čelit vážným obtížím nebo dokonce ztrátě podniku.

Finanční závazek: Koupě franšízy obvykle vyžaduje značný finanční vstup, včetně platby za licenci, nákupu inventáře a pronájmu prostor. To může být finančně náročné a riskantní.

Konkurence v rámci sítě: Franšízová síť může mít mnoho franšízantů v blízkosti sebe, což může vést k intenzivní konkurenci v rámci této sítě.

Poplatky a royalty: Franšízory obvykle vybírají poplatky za licenci a roční royalty z tržeb franšízantů. To může znamenat významnou finanční zátěž.

Franšízové podnikání může být pro některé podnikatele skvělou volbou, zatímco pro jiné nemusí být ideální. Je důležité provést důkladný průzkum a zvážit všechny výhody a nevýhody před tím, než se rozhodnete stát se franšízantem nebo franšízorem. Každý případ je jedinečný a záleží na individuálních cílech a zdrojích.

Publikováno: 07. 09. 2023

Kategorie: Podnikání

Autor: Simona Jarošová