Proč je generátor obsahu GPT-3 nezbytnou součástí marketingu?

Obsah hraje v marketingu obrovskou roli, protože pomáhá odlišit se od podobných značek. Tvorba textů je však neúprosný proces, při němž je důležitá konzistence. Pokud nemáte kvalitní a relevantní obsah, začnete zaostávat. Právě v daný okamžik do hry vstupuje umělá inteligence (AI), která dokáže zaplnit mezery v obsahové strategii. GPT-3 je jednou z nejoblíbenějších forem AI copywritingu, která dokáže během několika vteřin vytvořit příspěvky na blogy, e-booky, popisy produktů, reklamní texty a všechno ostatní. Dokonce existuje i první blog psaný umělou inteligencí AI, jehož texty jsou nerozeznatelné od textů psaných člověkem.

Co je GPT-3 v obsahu?

GPT-3 je zkratka pro Generative Pre-trained Transformer a jedná se o typ jazykového modelu, jenž se opírá o principy strojového a hlubokého učení. Vytváří kopie i obsah podobný tomu, co tvoří člověk, a to prostřednictvím rozhraní API a zpracování přirozeného jazyka (NLP). GPT-3 je třetí verze modelu pro předpovídání jazyka vytvořeného společností OpenAI. Využívá ho například i česká služba PISALEK (AI), která slouží ke generování textů. Model funguje tak, že pomocí předem natrénovaných algoritmů a automatizace naplňuje webové stránky a příspěvky na blogu dobře napsaným obsahem, který se čte stejně jako jakýkoliv jiný příspěvek na blogu nebo webové stránce. Algoritmy dostaly více než 570 GB textových dat. Pro tvůrce obsahu je generátor textů dokonalým kamarádem pro psaní, zejména pokud chcete vybudovat větší síť obsahu, aniž byste museli vyčerpat rozpočet.

Jak pomáhá umělá inteligence při vytváření obsahu?

Umělá inteligence se pomocí sémantické analýzy učí, jak vytvářet věty, jež skutečně dávají smysl. Pokaždé, když čte nový text nebo analyzuje informace na stránce, stává se nekonečně znalejší a flexibilnější. Jde ještě o krok dál, než aby se jen díval na slova, a místo toho sleduje, jak jsou slova používána v kontextu a jaký záměr se za nimi skrývá. Umělá inteligence je pro marketingové týmy nesmírně přínosná.

Publikováno: 11. 01. 2023

Kategorie: Podnikání

Autor: Milena Dvořáková