Postup, jak založit s.r.o. a podnikat téměř okamžitě

Možná si pohráváte s myšlenkou převodu živnosti na právnickou osobu, ale nejste si jistí, jaké výhody vám podnikání pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným přinese. Abychom vám rozhodování usnadnili, připravili jsme pro vás přehledné srovnání a postup, jak s.r.o. založit podstatně rychleji než běžným způsobem.

Klíčové výhody společnosti s ručením omezeným

Mezi největší pozitiva společnosti s ručením omezeným patří způsob ručení. Podnikání na živnostenský list s sebou nese riziko ručení vlastním majetkem, a to v jeho plném rozsahu. V případě s.r.o. však společníci ručí pouze do výše základního kapitálu (min. základní kapitál je od r. 2014 pouze 1 Kč). Pokud se firma dostane do existenčních potíží, nemusíte se bát, že přijdete o svůj majetek.

Dalším argumentem pro založení firmy je její důvěryhodnost, která úzce souvisí právě se zmíněným způsobem ručení. Živnostník může v obchodních partnerech vzbudit pocit nedůvěry a pochybnosti o tom, že v případě potíží nedostojí svých závazků. S.r.o. v tomto ohledu působí mnohem seriózněji, protože ručí výší základního kapitálu. Z tohoto důvodu se OSVČ nemohou účastnit veřejných výběrových řízení.

Podstatnou výhodou je i budování brandu. Živnostník je povinen podnikat pod svým vlastním jménem a příjmením, případně pak dodatkem. Společnost může vyvíjet aktivitu pod libovolným názvem a je jednoduše převoditelná. Její hodnota se v průběhu času zvyšuje a lze ji kdykoliv prodat nebo přenechat dalším generacím. V případě OSVČ veškerá podnikatelská historie končí v momentě zrušení živnostenského oprávnění.

Založení s.r.o. se vyplatí také z hlediska lepší daňové optimalizace. Daním se sice nevyhnete tak a nebudete moct využít paušální zdanění, ale vše nasvědčuje tomu, že to živnostníci v budoucnu nebudou mít tak jednoduché jako doposud. Právnické osoby jsou v současné době povinny odvádět daň z příjmu (19 %) a případně daň ze zisku (15%).

Jak založit s.r.o. rychle a bez problémů?

Pokud jste došli k závěru, že se vám přechod na s.r.o. vyplatí, budete se muset rozhodnout, zda firmu založíte svépomocí, nebo proces svěříte do rukou odborníků. Z časového hlediska je založení sro externí firmou mnohem výhodnější – v případě služby zalozenifirmyonline.cz trvá zápis do obchodního rejstříku obvykle 5 dní po doručení potřebné dokumentace.

Proces založení s.r.o. vás překvapí jednoduchostí. Stačí se na prostředníka obrátit přes kontaktní formulář nebo zavolat na bezplatnou telefonní linku – a o zbytek se již postará namísto vás. Vyhnete se díky tomu zbytečným administrativním chybám, které by mohly zapsání od obchodního rejstříku protáhnout a ve finále i prodražit.