Jak být lepším managerem? Pusťte se do studia MBA

Říká se, že vysoká škola není zárukou kvalit a že dobrým manažerem se musíte narodit. Částečně tomu tak skutečně je, protože většina vzdělávacích institucí nedokáže poskytnout takové vzdělání, které by si špičkový manažer zasloužil. V praxi to vypadá tak, že se o post vedoucích pracovníků uchází spousta promovaných bakalářů a inženýrů, kteří sice disponují teoretickými znalostmi, ale nedovedou je využít v praxi. V posledních letech proto zaměstnavatelé upřednostňují uchazeče, za jejichž jménem se skví titul MBA. Už jste o něm slyšeli, ale neznáte jeho přesný význam? Master of Business Administration je forma vysokoškolského postgraduálního studia, který je v manažerské praxi velmi uznáván. Dost možná by k lepším schopnostem a tedy i práci pomohl i vám. Studium Master of Business Administration je v zahraničí poměrně běžné, ale v posledních letech si získává na popularitě i u nás. Mohou se ho zúčastnit pouze studenti, kteří již mají ukončeno minimálně bakalářské vzdělání a zároveň praxi v manažerském oboru. Doba trvání se pohybuje mezi dvěma až třemi lety a cena za semestr mezi 10 000 až 20 000 €. Některé zahraniční prestižní školy si však neváhají účtovat i 50 000 € za semestr. U nás je výše školného nižší, ale i tak se pohybuje v desítkách tisíc za semestr. Podstatou MBA studia je nejen získání nových teoretických znalostí, ale především osvojení důležitých manažerských dovedností. Studenti se učí řešit problémy, rozvíjí své komunikační schopnosti a učí se správně rozhodovat. Důraz je kladen zejména na praxi a lektoři využívají případové studie a další aktivní metody. Struktura předmětů záleží na konkrétním programu. Ten může být obecnějšího rázu nebo specializovaný na určitou manažerskou disciplínu. Studium je ukončeno obhajobou projektu nebo master\'s thesis, při čemž absolventi získají akademický titul MBA, diplom a případně i certifikát. Titul se uvádí za jménem.

Lze MBA studovat i u nás?

V České republice nabízí manažerské programy MBA zhruba dvě desítky škol a to jak ze státního, tak soukromého sektoru. Instituce se sdružují v České asociaci MBA škol CAMBAS, která se snaží zaručit odpovídající kvalitu výuky, srovnatelnou s tou zahraniční. Atraktivní programy nabízí například Ústav práva a právní vědy, který nabízí pouze jednoleté (2 semestry) studium a to prezenční i distanční formou. Výuka je prováděna v mateřském jazyce a je koncipována tak, aby byla progresivní. Vedou ji lektoři s mnohaletou praxí v oboru a často i zkušenostmi ze zahraničí. Seznam nabízených programů a další informace najdete na ustavprava.cz. Studiem MBA získáte nejen spoustu užitečných znalostí, ale především dovedností, které později uplatníte v praxi. Otevřou se vám dveře k prestižním a velmi dobře placeným pracovním pozicím.

Publikováno: 10. 08. 2018

Kategorie: Práce

Autor: Milena Dvořáková