Fotovoltaika se vyplatí. Jaká je nyní návratnost investice?

S tím, jak svět směřuje k ekologičtější a udržitelnější budoucnosti, je využívání obnovitelných zdrojů energie stále populárnější a stává se standardem. Jedním z takových zdrojů je fotovoltaická energie, která přeměňuje sluneční světlo na elektřinu. Fotovoltaické elektrárny, známé také jako solární farmy, jsou rozsáhlá zařízení vyrábějící elektřinu pomocí fotovoltaických panelů. V tomto článku najdete informace o výhodách a návratnosti fotovoltaiky. Hned na úvod však můžeme napsat, že fotovoltaika se vyplatí.

Výhody fotovoltaických elektráren

Obnovitelné zdroje energie

Fotovoltaické elektrárny vyrábějí elektřinu pomocí obnovitelného zdroje - slunečního světla. To znamená, že nepřispívají k vyčerpávání přírodních zdrojů a pomáhají snižovat naši závislost na fosilních palivech.

Nízké provozní náklady

Po instalaci fotovoltaické elektrárny jsou provozní náklady relativně nízké. Jedinými průběžnými náklady jsou údržba a občasná výměna komponent.

Nízký dopad na životní prostředí

Fotovoltaické elektrárny nevypouštějí žádné skleníkové plyny ani jiné znečišťující látky, takže jsou šetrné k životnímu prostředí.

Modulární konstrukce

Fotovoltaika je modulární. Znamená to, že elektrárnu lze postavit v libovolné velikosti, takže jsou vhodné pro malé i velké aplikace.

Snížení nákladů na energii

Fotovoltaické elektrárny mohou výrazně snížit náklady na energii pro koncového spotřebitele, protože vyrábějí elektřinu za nižší cenu než tradiční zdroje energie.

Doba návratnosti fotovoltaické elektrárny závisí na několika faktorech, jako jsou náklady na instalaci, množství vyrobené energie a cena elektřiny na místním trhu. Pokud jsou však k dispozici dotace na fotovoltaiku, může se doba návratnosti výrazně zkrátit. Například v České republice jsou k dispozici dotace na fotovoltaiku až do výše 301 500 Kč, což může vést k době návratnosti kolem 4-5 let.

Garantovaná životnost elektráren

Typická životnost fotovoltaické elektrárny je přibližně 25 let. Během této doby může elektrárna generovat majiteli zisk. Výše generovaného zisku závisí na několika faktorech, jako jsou náklady na instalaci, množství vyrobené energie a cena elektřiny na místním trhu. Fotovoltaické elektrárny však mají předvídatelný výkon, takže je snazší předpovídat zisk po celou dobu životnosti elektrárny.

Na závěr krátké shrnutí - fotovoltaické elektrárny jsou udržitelnou a ekologickou možností výroby elektřiny. Mají nízké provozní náklady, malý dopad na životní prostředí a mohou výrazně snížit náklady na energii pro koncového spotřebitele. Díky dotacím, které jsou v mnoha zemích k dispozici, se doba návratnosti může zkrátit na pouhých několik let. Během 25 let garantované životnosti mohou fotovoltaické elektrárny svým majitelům generovat zisk. Vzhledem k tomu, že svět stále směřuje k obnovitelným zdrojům energie, stávají se fotovoltaické elektrárny stále atraktivnější investicí jak pro jednotlivce, tak pro podniky.

Publikováno: 10. 04. 2023

Kategorie: Bydlení

Autor: Milena Dvořáková