Peněžitý trest jako alternativní forma trestu

Co znamená uložení peněžitého trestu a jak se stanovuje jeho výměra? Přečtěte si článek od zkušeného právníka z AK Olomouc, který vám osvětlí, jak peněžitý trest funguje.

Co je to peněžitý trest?

Peněžitý trest je alternativním trestem, který slouží jako jedna z nejdůležitějších a nejefektivnějších alternativ ke krátkodobému trestu odnětí svobody. Využíván je v případě, kdy se pachatel dopustil trestného činu majetkové povahy. Motivace k provedení činu musela být naplněna majetkovým prospěchem či mohlo jít o neopatrné či úmyslně nešetrné zacházení s cizím majetkem.

Trest je možné dle trestního práva uložit pachateli jak samostatně, tak i jako vedlejší trest. Peněžitý trest je uplatňován jak u fyzických, tak u právnických osob. V případě, že je dle finanční situace téměř jisté, že pachatel nebude moci peněžitý trest splatit, neukládá se a přistupuje se k jinému trestu.

Jak je vyměřen peněžitý trest?

Výměra je vždy uložena ve výši denních sazeb. Minimální počet dnů, na které je trest vyměřen, je 20 dnů, maximálně však může být uložen na 730 dnů. Denní sazba se pohybuje od 100 Kč až po 50 000 Kč a pro mladistvé (starší 15 let, ale mladší 18 let) od 100 Kč po 5 000 Kč denně. Celková částka se vypočítává vynásobením stanovených dnů stanovenou denní sazbou.

Počet dní a výše denní sazby je stanovena na základě rozhodnutí soudu s přihlédnutím k povaze a závažnosti trestného činu. Zaplacená částka připadá státu.

Co když pachatel neplní peněžitý trest?

Pachateli je zároveň uložen náhradní trest odnětí svobody až na 4 roky. V případě, kdy nesplácí stanovenou denní částku, může však soud nejprve přeměnit peněžitý trest na trest obecně prospěšných prací nebo trest domácího vězení. Jestliže ani nová alternativní možnost plnění trestu není bez problémů, rozhodne soud o výkonu již dříve stanoveného náhradního trestu odnětí svobody ve vězení.

Publikováno: 26. 04. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Milena Dvořáková