Nejčastější otázky ohledně dotace Dešťovka

Dotace na dešťovou vodu zvaná Dešťovka je k dispozici již poměrně dlouho, ale zájemci si stále neví rady s některými záležitostmi - proto jsme se rozhodli vám pomoci zodpovědět nejčastější otázky, které se týkají této dotace, jež je nově součástí programu Nová zelená úsporám. V následujícím textu najdete nejdůležitější informace ohledně využívání dešťové vody.

​Kdo má na dotaci nárok?

Podle aktuálních pravidel má nárok na dotaci Dešťovka několik skupin osob. Patří mezi ně vlastníci stávajících rodinných domů, stavitelé nových rodinných domů a nabyvatelé nových rodinných domů.

Kromě toho může být žadatelem i zájemce o koupi nového rodinného domu, který prokáže svůj zájem písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem domu.

Poslední skupinou osob, které mají nárok na dotaci Dešťovka, jsou osoby, které svědčí právo stavby. Těmto osobám tak může být poskytnuta finanční podpora na zlepšení a ochranu zdrojů vody.

​K čemu je dotace určena?

Dotace Dešťovka, zařazená do programu NZÚ, podporuje využívání dešťové a šedé vody u rodinných i bytových domů, a to jak u stávajících, tak i nově budovaných objektů.

Dotace Dešťovka poskytuje podporu pro čtyři způsoby hospodaření s dešťovou a šedou vodou v rodinných domech:

- Využití dešťové vody k zalévání zahrady.

- Využití dešťové vody k splachování a zalévání.

- Využití šedé vody k splachování.

- Kombinace šedé a dešťové vody k splachování a zálivce, kdy jsou v domě nainstalovány dvě nádrže.


​Které rodinné domy podmínky nesplňují? 

Pro potřeby dotačního programu Dešťovka se nepovažují rodinné domy ani jiné budovy, které jsou většinou nebo alespoň z poloviny využívány pro jiný účel než trvalé bydlení – např. hotely, penziony, kancelářské budovy apod.

Za rodinné domy také nejsou považovány stavby, které nejsou pevně spojeny se zemí, dočasné stavby a výrobky plnící funkci stavby. Tato pravidla jsou důležitá pro definování, které stavby mají nároku na programovou podporu.

Spoustu dalších informací o dotačním programu Dešťovky najdete na blogu projekční kanceláře Zakra, která vám může i pomoci s vyřízením dotace.

Publikováno: 08. 05. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Milena Dvořáková