Chytré veřejné osvětlení: Inovace pro efektivní a udržitelnou obec

Ve světě neustálého pokroku a digitální transformace se chytré technologie stávají nedílnou součástí našeho každodenního života. Jedním z nejnovějších trendů je implementace chytrého veřejného osvětlení Elmik, které nejenže zlepšuje osvětlení obce, ale také přináší významné energetické úspory a mnoho dalších výhod.

Proč investovat do chytrého veřejného osvětlení?

S chytrým modulem veřejného osvětlení máte možnost optimalizovat spotřebu energie a dosáhnout úspory, která není jen výhodná pro vaši obec, ale také pro životní prostředí. Skrze přehlednou aplikaci můžete jednoduše nastavit intenzitu svitu každého LED svítidla individuálně. Tato intenzita se může měnit podle denní doby, což umožní dosáhnout maximální účinnosti v rámci celého dne. Tím nejenže snižujete spotřebu energie, ale také přispíváte k ochraně nočního nebe a životního prostředí.

Jedním z největších benefitů chytrého veřejného osvětlení je možnost získat až 100% dotaci z Národního plánu obnovy (NPO) na veřejné osvětlení s touto chytrou funkcí. To umožní obci snížit investiční náklady na tuto modernizaci a současně posílit udržitelnost a modernost infrastruktury.

Jaké další benefity přináší SMART CITY?

Chytré veřejné osvětlení však není jediným aspektem tzv. SMART CITY. Tento koncept se rozšiřuje i do dalších oblastí, jako je sledování stavu bezdrátového rozhlasu. Digitální modul obousměrné komunikace umožňuje přesně monitorovat stav hlásičů, což je klíčové pro zajištění bezpečnosti a prevence krádeží.

S ohledem na efektivitu sběru odpadů může chytrý systém také sledovat zaplněnost kontejnerů. Občanům toto usnadňuje plánování likvidace odpadů a zároveň umožňuje efektivní plánování vývozu. Tímto způsobem lze minimalizovat neefektivní prázdné jízdy vozidel a snižovat náklady.

Rozšiřující se oblastí jsou také senzory pro správu vodoměrů, elektroměrů a plynoměrů. Tyto moduly umožňují sledovat a optimalizovat spotřebu energie a vody v reálném čase, což může vést k úsporám a také k předcházení možným haváriím.

Chytré senzory rovněž zahrnují monitorování kvality vzduchu, měření dešťových srážek a dalších meteorologických údajů. Tyto informace jsou neocenitelné pro plánování různých činností a intervencí, jako je řešení povodní nebo úprava režimu větrání ve veřejných budovách.

Chytrá města umožňují i zapojení občanů do procesu implementace senzorů. Místní lidé mohou mít zájem o monitorování svých domácností nebo se podílet na sledování veřejného prostoru. To otevírá nové možnosti pro interakci mezi obcí a jejími občany.

Závěrem lze konstatovat, že chytré veřejné osvětlení a další senzory v rámci konceptu SMART CITY přinášejí obcím širokou škálu výhod. Od úspor energie až po zlepšení životního prostředí a zvýšení bezpečnosti. Tato inovativní řešení umožňují obcím stát se moderními a udržitelnými komunitami, které využívají nejnovější technologie k prospěchu svých obyvatel.

Publikováno: 27. 08. 2023 / Aktualizováno: 28. 08. 2023

Kategorie: Bydlení

Autor: Tereza Jarošová