Proč je neustálé sebezdokonalování nezbytností pro každého HR managera

Studium HR managementu zakončené titulem MBA jistě oceníte, pokud máte ambice dalšího kariérního postupu do top managementu, na vedoucí pozici ve firmě, ale i jako podnikatel nebo člen statutárního orgánu. Zdokonalte si své manažerské dovednosti, osvojte si strategické řízení a myšlení, talent management, marketing, komunikační techniky i řízení značek. Rozšiřte si znalosti v mnoha dalších oblastech.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Pokud se opravdu chcete stát specialistou v oboru při vedení lidí, musíte nejprve mnohem lépe poznat sami sebe, pak i ostatní a dobře se připravit na práci s lidmi, respektive zaměstnanci. Management lidských zdrojů neboli Human Resources Management vám otevře dveře poznání skvělých metod personální práce. Zahrnuje marketing, andragogiku, přijímací pohovory i řízení firmy. Studium programu MBA HR management je pro vaše ambice vynikajícím startem. Sázejte proto na jistotu!

MBA program HR management

Po absolvování studia HR management najdete skvělé uplatnění. Jako řídící pracovník v oblasti vzdělávání a HR zde získáte tu nejlepší průpravu. Připraví vás také na pozici training specialisty nebo personálního manažera. Osvojíte si oblast leadershipu, ekonomiky a management podniku, řízení výkonu, kvality a rozvoje, strategický management, management firemních financí i cestovního ruchu, rozvoj lidských zdrojů, manažerskou psychologii i brand management.

Řízení lidských zdrojů

HRM neboli Human Resources Management je zkratkou pro řízení lidských zdrojů. Název zahrnuje veškeré procesy jejich řízení a rozvoje. Zjednodušeně se označuje pojmem personalistika. A právě ucelenou koncepci personální práce si osvojíte při studiu MBA program HR management, který nahrazuje personální administrativu a personální řízení. Tento obor navíc zahrnuje celou řadu unikátních postupů a metod řízení pro práci s lidmi v jakékoli organizaci či společnosti.

Vnímejte význam člověka

Z označení člověka jako lidského zdroje se vytrácí jakási lidskost. Proto nikdy nezapomínejte na důležitost manažerské psychologie a zapojte svoji empatii. Posuňte význam člověka v organizaci na pozici nejdůležitějšího podnikového zdroje. Člověk zde není jen číslem se založenou složkou. HR management klade důraz na řídící a koncepční činnosti, koncept Řízení lidského kapitálu – HCM prohlubující důraz kladený na znalosti zaměstnance a jejich systematický rozvoj.

Zvyšte si kvalifikaci

Řízení lidských zdrojů je pro personální ředitele, pracovníky personálního útvaru a všechny manažery v každé organizaci. Je úzce spojeno s managementem organizace. Při studiu si osvojíte náležitosti organizační struktury, personální administrativy i plánování, evidence zaměstnanců, jejich vzdělávání i rozvoj kvalifikace, sociální programy i zaměstnanecké benefity. MBA studium HR managementu na Cardiff Academy je flexibilní a dá se zvládnout i při práci.

Využijte HR management v praxi

Při studiu získáte přehled o adaptaci, motivaci, stimulaci, vzdělávání a způsobu odměňování zaměstnanců. Zahrnuje pracovní podmínky zaměstnanců, rozvržení pracovní doby, výjimky, přesčasy, noční práci, práci ve svátky, flexibilní úvazky, řešení konfliktů a stížností i poznatky manažerské psychologie pro péči o zaměstnance na zajištění jejich pracovní spokojenosti, které využijete v praxi. Naučte se strategicky myslet, řídit projekty, čelit změnám, využívat inovace.

Staňte se mistrem komunikace

Naučte se pružně reagovat na vývoj komunikačních technologií, robotizaci i mezigenerační obměnu. Mějte agilní řízení, alternativní pracovní sílu, superjobs i mindfullness v malíčku. Koučování i age management využijte jako konkurenční výhodu. Budování značky a mezigenerační spolupráce vás posune vzhůru. Díky studiu a rozvoji budete efektivní, úspěšní a spokojení v profesním i osobním životě.

Publikováno: 27. 05. 2023 / Aktualizováno: 30. 05. 2024

Kategorie: Podnikání

Autor: Milena Dvořáková